Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


Dokumenty do pobrania

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia

Szkolenia pod gwarancję zatrudnienia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę