Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (IV) Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (IV) ...

Realizowane z innych źródeł w 2018 roku

Załączniki Program Specjalny Kierunek Prace Lokalne (II) (pdf, 36 KB) Program Specjalny Bliżej rynku pracy (IV) (pdf, 36 KB) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Zrealizowane z innych źródeł

Załączniki Zrealizowane w 2011 roku (pdf, 38 KB) Zrealizowane w 2012 roku (pdf, 104 KB) Zrealizowane w 2013 roku (pdf, 64 KB) Zrealizowane w...

Załączniki Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu (pdf, 54 KB) Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – kontynuacja (pdf, 53 KB) Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – edycja...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę