Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


URZĄD PRACY WZNAWIA OD DNIA 4 STYCZNIA 2021 R.
BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW 
Z  ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie od dnia 04.01.2021 r. wznawia bezpośrednią obsługę klientów, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
 
Ogólne zasady związane z bezpośrednią obsługą klienta w urzędzie:
 
 1. Wizyty klientów w urzędzie od godziny 07:15 do godziny 12:30. Możliwość składania dokumentów w przedsionku budynku do godz. 15.00.
 2. Podczas wizyty w urzędzie konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa, tj. w zakresie:
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku (zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych),
 • obowiązku zakładania maseczki ochraniającej nos i usta. Osoby, które nie będą posiadały maseczki, nie będą mogły wejść do budynku.
 1. Osoby wchodzące do urzędu są zobowiązane do poinformowania pracownika koordynującego obsługę o celu wizyty.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w danym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, może przebywać tylko 1 interesant (w uzasadnionych przypadkach 2 interesantów).
 3. Na każdym korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 4 osoby, z zachowaniem co najmniej 2-metrowej odległości od drugiej osoby.
 4. Wszystkie osoby są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników koordynujących obsługę klientów.
 
Zachęcamy klientów do załatwiania spraw zdalnie: przy wykorzystaniu usług elektronicznych za pośrednictwem  https://koscierzyna.praca.gov.pl/ -> Usługi elektroniczne, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-PUAP, telefonicznie, pocztą tradycyjną, bądź poprzez złożenie korespondencji w wyznaczonym w urzędzie punkcie (wrzutnia w przedsionku budynku).
 
UWAGA: chcesz  jedynie  doręczyć  dokumenty,  włóż  je  do  wrzutni  w  przedsionku  budynku  –  nie  idź  do sekretariatu urzędu!
 
Zasady bezpośredniej obsługi w zakresie rejestracji osób bezrobotnych
 
Rejestracja czynna w godzinach 07:15 – 12:30. Obowiązuje system kolejkowy z ograniczonym limitem przyjęć osób do rejestracji.

W dalszym ciągu sprawy można załatwiać w poniższy sposób:
 
 • w zakresie rejestracji osób bezrobotnych:
 • osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą dokonać rejestracji przez Internet  (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) - szczegóły,
 • przez złożenie kompletu dokumentów (karty rejestracyjnej, oświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów) w siedzibie urzędu poprzez złożenie ich w wyznaczonym punkcie (na parterze) lub przesłanie ich drogą pocztową do Urzędu - szczegóły.
 
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie: https://pz.gov.pl.
 
 • w zakresie stawiennictwa osób bezrobotnych celem potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia:
 
Osoby, które mają wyznaczony przez PUP termin potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia powinny zrealizować go w formie telefonicznej. W powyższej sprawie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w wyznaczonym terminie stawiennictwa (Pośrednictwo pracy  tel.: 58 680-20-72/73/74 / Doradztwo zawodowe tel. 58 680-20-67/68).
 
 • obsługa pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców:
 
Sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców są załatwiane za pośrednictwem E-PUAP, w ramach portalu platforma.gov.pl (przesyłanie wniosków i załączników do dokumentów). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 680-20-77) bądź drogą mailową cudzoziemcy@koscierzyna.praca.gov.pl
 
 • sprawy dotyczące dofinansowań związanych ze skutkami COVID-19:
 
 • w zakresie obsługi pozostałych interesantów i składania dokumentacji:
Sekretariat: tel.: 58 680-20-56 / fax 58 680-20-51 e-mail: gdko@praca.gov.pl
Zaświadczenia i inne sprawy formalne bezrobotnego: tel.: 58 680-20-90/94/95, e-mail: gdko@praca.gov.pl
Pośrednictwo pracy – pracodawcy: tel.: 58 680-20-70/71 email: m.dyks@koscierzyna.praca.gov.pl / d.pelowska@koscierzyna.praca.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy: tel.:58 680-20-65/66 e-mail: m.prabucka@koscierzyna.praca.gov.pl
Szkolenia bezrobotnych tel.: 58 680-20-66/65 e-mail: d.wasiszek@koscierzyna.praca.gov.pl
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 58 680-20-85 e-mail: w.lepak@koscierzyna.praca.gov.pl
Prace interwencyjne: 58 680-20-87/86 e-mail: m.sobisz-jargielo@koscierzyna.praca.gov.pl
Staże: 58 680-20-84/82 e-mail: j.dzienisz@koscierzyna.praca.gov.pl
Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 58 680-20-82/84 e-mail: a.szyca@koscierzyna.praca.gov.pl
 
 
Kościerzyna, dnia 30 grudnia 2020 r.
 

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

 
Adres: ul. Tkaczyka 1
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 680 20 50
58 686 58 88
Fax: 58 680 20 51
E-mail: gdko@praca.gov.pl
BIP: pup-koscierzyna.bip.gov.pl
NIP: 591-10-24-309
  ePUAP /PUPwKoscierzynie/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu:

 • od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 15:00
 • rejestracja w godz: od 7:00 do 12:00
 • pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych w godz: od 7:30 do 14:00

Misja urzędu:

„Działający profesjonalnie – przyjazny Urząd, niosący pomoc bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników".

Zielona linia

Infolinia dla klientow urzędów pracy: 19524 *
* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę