Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


WAŻNY  KOMUNIKAT !!!
– aktualizacja z dnia 26.03.2020 r.
 
Z uwagi na ogłoszenie na terytorium kraju stanu epidemii, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
od 16 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie.
 
W związku z zaistniałą sytuacją obsługa interesantów w tut. Urzędzie będzie odbywała się w następujący sposób:
 
 1. W zakresie rejestracji osób bezrobotnych
Wszystkie osoby chcące dokonać rejestracji jako bezrobotne mogą obecnie dokonać rejestracji na dwa sposoby:
 1. przez Internet  (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) - szczegóły,
   
 2. przez złożenie kompletu dokumentów (karty rejestracyjnej, oświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów) w siedzibie Urzędu poprzez złożenie ich w wyznaczonym punkcie (na parterze) lub przesłanie ich drogą pocztową do Urzędu - szczegóły.
Na dzień dzisiejszy brak jest natomiast możliwości rejestracji przez telefon. Informacje w sprawie rejestracji  -  tel. 58 680-20-97/98/93/95.
 1. W zakresie stawiennictwa osób bezrobotnych celem potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia
Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy powinny zrealizować go w formie telefonicznej. W powyższej sprawie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w wyznaczonym terminie stawiennictwa (Pośrednictwo pracy tel. 58 680-20-72/73/75 / Doradztwo zawodowe tel. 58 680-20-67/68).
 1. Obsługa pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców
Sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców będą załatwiane za pośrednictwem E-PUAP, w ramach portalu platforma.gov.pl (przesyłanie wniosków i załączników do dokumentów). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 680-20-73) bądź drogą mailową cudzoziemcy@koscierzyna.praca.gov.pl
 1. W zakresie obsługi pozostałych interesantów i składania dokumentacji
Wszystkim klientom urzędu, którzy planowali w najbliższym czasie przybycie osobiste do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z odpowiednim pracownikiem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 
Sekretariat: tel 58 680-20-56 / fax 58 680-20-51 e-mail: gdko@praca.gov.pl
Zaświadczenia: tel. 58 680-20-89/90/95, e-mail: gdko@praca.gov.pl
Pośrednictwo pracy – pracodawcy: tel. 58 680-20-70/71 email: m.dyks@koscierzyna.praca.gov.pl / d.pelowska@koscierzyna.praca.gov.pl
Szkolenia / Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 58 680-20-65 e-mail: m.prabucka@koscierzyna.praca.gov.pl
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 58 680-20-85 e-mail: w.lepak@koscierzyna.praca.gov.pl
Prace interwencyjne: 58 680-20-86 e-mail: a.zabinska@koscierzyna.praca.gov.pl
Staże: 58 680-20-84 e-mail: j.dzienisz@koscierzyna.praca.gov.pl
Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 58 680-20-82 e-mail: a.szyca@koscierzyna.praca.gov.pl

Zachęcamy również do składania określonych rodzajów dokumentów przy wykorzystaniu usług elektronicznych za pośrednictwem  https://koscierzyna.praca.gov.pl/ -> Usługi elektroniczne. Zakres usług obsługiwanych elektronicznie (kliknij tutaj).
 1. Pozostałe informacje
  Ministerstwo Zdrowia informuje, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. poz. 374).
   
  Tam gdzie istnieje taka możliwość, zamiast rejestracji jako osoba bezrobotna, zachęcamy do zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych u ubezpieczonych członków rodziny.
Prosimy o składanie wypełnionych i kompletnych wniosków i innych dokumentów drogą pocztową lub ewentualnie w wyznaczonym w Urzędzie punkcie (w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu).
Weryfikacja i rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z obsługą bezrobotnych i pracodawców może ulec wydłużeniu
w związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość.

 

Aktualności

Wyświetlanie 91 - 96 z 96 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

 
Adres: ul. Tkaczyka 1
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 680 20 50
58 686 58 88
Fax: 58 680 20 51
E-mail: gdko@praca.gov.pl
BIP: pup-koscierzyna.bip.gov.pl
NIP: 591-10-24-309

Godziny pracy urzędu:

 • od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 15:00
 • rejestracja w godz: od 7:00 do 12:00
 • pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych w godz: od 7:30 do 14:00

Misja urzędu:

„Działający profesjonalnie – przyjazny Urząd, niosący pomoc bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników".

Zielona linia

Infolinia dla klientow urzędów pracy: 19524 *
* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę