Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


URZĄD  PRACY CZĘŚCIOWO  OTWARTY  DLA  INTERESANTÓW
Z  ZACHOWANIEM  RYGORÓW  SANITARNYCH

Komunikat z dnia 05.06.2020 r.
 
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z COVID-19 informujemy, że od 08 czerwca 2020 r. zostaje przywrócona w ograniczonym zakresie bezpośrednia obsługa klientów w urzędzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 
Ogólne zasady związane z bezpośrednią obsługą klienta w urzędzie:
 1. Wizyta w urzędzie będzie możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie lub mailowo z pracownikiem merytorycznym konieczności wizyty w urzędzie i uzgodnieniu konkretnej daty i godziny tej wizyty.
 2. W sytuacji konieczności obsługi klienta w urzędzie, wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez drzwi zlokalizowane w tylnej części budynku, tj. od strony parkingu dla pracowników. Pracownik merytoryczny otwiera drzwi klientowi po telefonicznym powiadomieniu pracownika przez klienta o jego przybyciu na umówioną wizytę (w przypadku braku możliwości telefonicznego powiadomienia pracownika merytorycznego o swoim przybyciu, klient może użyć dzwonka umieszczonego przy drzwiach zewnętrznych).
 3. Podczas wizyty w urzędzie konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa, tj. w zakresie:
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku - dozownik z płynem dezynfekującym znajduje się na korytarzu na parterze (zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych),
 • ochrony osobistej, tj. posiadania maseczki ochraniającej nos i usta. Osoby, które nie będą posiadały maseczki, nie będą mogły wejść do budynku.
 1. Ze względów bezpieczeństwa w budynku, w jednym czasie może znajdować się tylko 1 osoba w danym pomieszczeniu biurowym (z wyłączeniem pracowników).
 2. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszącym osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników) nie będą mogły wejść do urzędu.
 3. Niestawienie się w urzędzie o ustalonej godzinie w uzgodnionym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 
W zakresie rejestracji osób bezrobotnych:
 • osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą dokonać rejestracji przez Internet  (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) - szczegóły,
 • przez złożenie kompletu dokumentów (karty rejestracyjnej, oświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów) w siedzibie urzędu poprzez złożenie ich w wyznaczonym punkcie (na parterze) lub przesłanie ich drogą pocztową do Urzędu - szczegóły,
 • bezpośrednia rejestracja osób bezrobotnych uruchomiona zostaje w przypadku braku możliwości rejestracji w powyższy sposób lub wystąpienia konieczności wizyty w urzędzie. Umówienie dnia i godziny obsługi pod numerami telefonów: tel.: 58 680-20-91/92. Należy ze sobą przynieść kserokopie dokumentów niezbędnych do rejestracji.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie: https://pz.gov.pl.
 
W zakresie stawiennictwa osób bezrobotnych celem potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia:
Osoby, które mają wyznaczony przez PUP termin potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia powinny zrealizować go w formie telefonicznej. W powyższej sprawie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w wyznaczonym terminie stawiennictwa (Pośrednictwo pracy tel.: 58 680-20-72/73/75 / Doradztwo zawodowe tel. 58 680-20-67/68).
 
Obsługa pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców
Sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców są załatwiane za pośrednictwem E-PUAP, w ramach portalu platforma.gov.pl (przesyłanie wniosków i załączników do dokumentów). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 680-20-77) bądź drogą mailową cudzoziemcy@koscierzyna.praca.gov.pl
Sprawy dotyczące dofinansowań związanych ze skutkami COVID-19: W zakresie obsługi pozostałych interesantów i składania dokumentacji:
Sekretariat: tel.: 58 680-20-56 / fax 58 680-20-51 e-mail: gdko@praca.gov.pl
Zaświadczenia i inne sprawy formalne bezrobotnego: tel.: 58 680-20-90/93/95, e-mail: gdko@praca.gov.pl
Pośrednictwo pracy – pracodawcy: tel.: 58 680-20-70/71 email: m.dyks@koscierzyna.praca.gov.pl / d.pelowska@koscierzyna.praca.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy: tel.:58 680-20-65 e-mail: m.prabucka@koscierzyna.praca.gov.pl
Szkolenia bezrobotnych tel.: 58 680-20-66 e-mail: d.wasiszek@koscierzyna.praca.gov.pl
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 58 680-20-85 e-mail: w.lepak@koscierzyna.praca.gov.pl
Prace interwencyjne: 58 680-20-86 e-mail: a.zabinska@koscierzyna.praca.gov.pl
Staże: 58 680-20-84 e-mail: j.dzienisz@koscierzyna.praca.gov.pl
Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 58 680-20-82 e-mail: a.szyca@koscierzyna.praca.gov.pl
 
Zachęcamy również do składania określonych rodzajów dokumentów przy wykorzystaniu usług elektronicznych za pośrednictwem  https://koscierzyna.praca.gov.pl/ -> Usługi elektroniczne. Zakres usług obsługiwanych elektronicznie (kliknij tutaj).

Tam gdzie istnieje taka możliwość, zamiast rejestracji jako osoba bezrobotna, zachęcamy do zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych u ubezpieczonych członków rodziny.
 
PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH I KOMPLETNYCH WNIOSKÓW I INNYCH DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ LUB EWENTUALNIE                               W WYZNACZONYM W URZĘDZIE PUNKCIE /WRZUTNIA W PRZEDSIONKU BUDYNKU/.
DOKUMENTY, ZANIM TRAFIĄ DO PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO, PODLEGAJĄ 24 GODZINNEJ "KWARANTANNIE".

 

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

 
Adres: ul. Tkaczyka 1
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 680 20 50
58 686 58 88
Fax: 58 680 20 51
E-mail: gdko@praca.gov.pl
BIP: pup-koscierzyna.bip.gov.pl
NIP: 591-10-24-309

Godziny pracy urzędu:

 • od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 15:00
 • rejestracja w godz: od 7:00 do 12:00
 • pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych w godz: od 7:30 do 14:00

Misja urzędu:

„Działający profesjonalnie – przyjazny Urząd, niosący pomoc bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników".

Zielona linia

Infolinia dla klientow urzędów pracy: 19524 *
* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę