Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Zrealizowane z innych źródeł

Załączniki Zrealizowane w 2011 roku Zrealizowane w 2012 roku Zrealizowane w 2013 roku Zrealizowane w 2014 roku ...

Zrealizowane z EFS w latach 2007 - 2013

Załączniki Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – kontynuacja Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – edycja III ...

Zrealizowane z EFS w latach 2014 - 2020

Załączniki Aktywni na rynku pracy - podsumowanie 2014 Aktywizacja bezrobotnych pow. 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Realizowane z EFS w 2018 r.

Załączniki Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (III) Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (III)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę