Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Realizowane z innych źródeł w 2018 roku

Załączniki Program Specjalny Kierunek Prace Lokalne (II) Program Specjalny Bliżej rynku pracy (IV) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia...

Zrealizowane z innych źródeł

Załączniki Zrealizowane w 2011 roku Zrealizowane w 2012 roku Zrealizowane w 2013 roku Zrealizowane w 2014 roku

Zrealizowane z EFS w latach 2007 - 2013

Załączniki Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – kontynuacja Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu – edycja III ...

Zrealizowane z EFS w latach 2014 - 2020

Załączniki Aktywni na rynku pracy - podsumowanie 2014 Aktywizacja bezrobotnych pow. 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę