Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę