Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Komunikat nr 28/2018 - Częściowe zamknięcie naboru wniosków o przyznanie pracodawcy/przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Komunikat nr 23/2018 - nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy (Aktualizacja)

Komunikat nr 15/2018 - zamknięcie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę